Ponowne wykorzystywanie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ponowne wykorzystywanie

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dokonywane jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243, z późn. zm.).

Jeżeli zgodnie z zapisami art. 21 ww. ustawy wymagane jest złożenie wniosku o ponowne wykorzystywanie, wniosek ten można przesłać:

  • listownie na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać elementy wskazane w art. 21 ust. 3, natomiast w przypadku wniosku określonego w art. 21 ust. 2 również należy uwzględnić wymagania określone w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych osób wnioskujących

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa określa następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  1. należy podać źródło pozyskania informacji sektora publicznego poprzez podanie pełnej nazwy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  2. należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  3. pozyskana treść informacji sektora publicznego nie może być modyfikowana,
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji sektora publicznego lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Jeżeli ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie spełnia powyższych warunków, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie odpowiada za treść przekazywanych przez osoby trzecie informacji.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Rusek
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-08 12:36:48
Data i godzina publikacji:
2019-07-05 15:55:37