Wpłaty na Fundusze Promocji - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wpłaty na Fundusze Promocji

UWAGA:

Zgodnie z art. 46 pkt 20 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), uczestnicy funduszy promocji są zobowiązani do złożenia za I kwartał 2020 r. deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych w terminie do dnia 17.06.2020 r.
Jednocześnie art. 16a ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2020 poz. 688, z późn. zm.) wskazuje, iż nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za I kwartał 2020 r. przypadających na rzecz danego funduszu promocji w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Zmiany w ustawie o funduszach promocji
 

Nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych oraz zmiana regulacji dotyczących Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – 1 sierpnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1318) nakłada od 1 sierpnia 2019 r. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych bez względu na ich przeznaczenie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Wpłata będzie naliczana w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmianę w odniesieniu do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, do których są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej), jęczmień, żyto, owies oraz gryka, tylko na cele konsumpcyjne. Od 1 sierpnia 2019 r.  przedsiębiorcy będą naliczać, pobierać i przekazywać wpłaty na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych od ww. towarów bez względu na ich przeznaczenie.

 


UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych należy składać do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy.

 


 

„Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” wraz z załącznikami:

Fpz _f1Deklaracja wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych

Fpz _z1Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

 

 

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej BIP-KOWR.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Koral
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-06-02 15:13:09
Data i godzina publikacji:
2020-06-02 00:00:00